HomeContactDisclaimer
Praktijk voor Preventieve Gezondheid
Preventie in de praktijk brengen
Ruimtevaarttechnologie ommekeer in medische wetenschap
Regulier en Alternatief
Diagnose en Therapie
Herstel van natuurlijk evenwicht
Gezond en Vitaal leven met straling
ProNutri® Voedsel Intolerantie test
Cliënten reageren
Persberichten

Met het Prognos® diagnosesysteem overbrugt men de kloof tussen het intuïtieve en energetische voelen en het rationele en anatomische denken. Prognos® combineert de reguliere met de complementaire geneeskunde.

Een uitgebreid consult bestaat uit:
kennismaking
een inventarisatie van de leef-, werk- en eetgewoonten
een inventarisatie van het klachtenpatroon
een gezondheidsanalyse meting
een routine bloedonderzoek en bloeddrukmeting
Aan de hand van de meetresultaten wordt het behandelplan bepaald en uitgeschreven.
 
Een behandelplan kan bestaan uit:
De oorzaken van de fysieke klachten opsporen, opheffen en lichaamsfuncties herstellen.
Alle natuurlijke ingezette producten kunnen direct op de persoon worden uitgetest.
Niet geïntegreerde emoties verwerken of integreren en leren om stress te verminderen.
Tevens krijgt u een voeding- en leefwijzenadvies met zo nodig uitgeteste natuurlijke producten.
Alle adviezen, uitslagen, grafieken en onderzoeken krijgt u op papier mee.
U krijgt ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen over uw gezondheid en leefwijze.
 
Evaluatie en afronding
Beëindiging van de behandeling krijgt vorm in een afrondend gesprek
Bespreken bijzonderheden

Tarieven
Een volledig consult bestaat uit verschillende onderdelen zoals hierboven vermeld. Voor dit volledige consult wordt maximaal 2 uur berekend.

Prijslijst met ingang van 1 september 2018
Natuurgeneeskundig consult en behandeling € 90,00 per uur
Natuurgeneeskundig consult en behandeling € 45,00 per 30 minuten

Vervolgconsulten zijn afhankelijk van voortgang van het herstelproces en het type consult maximaal 2 uur.
Een consult kan plaatsvinden op dinsdag, woensdag of donderdag in onze praktijk in Apeldoorn.

Verzekering
Alle kosten die gedekt worden door uw aanvullende verzekering worden geheel of grotendeels vergoed en vallen niet onder het eigen risico. Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden goed of neem telefonisch contact op met uw ziektekostenverzekeraar en vraag hen om uitleg.

Contact
Voor het maken van een afspraak of het stellen van vragen kunt u bellen naar 055 578 75 40.

Betaling
Consulten en producten uitsluitend tegen contante betaling, u kunt pinnen (voorkeur) of contant betalen.

Mocht u verhinderd zijn
Annuleringen dienen minimaal 48 uur van tevoren te zijn gedaan, anders zien wij ons genoodzaakt een volledig consult in rekening te brengen.

Geheimhouding
Al hetgeen ter sprake komt in de consulten wordt vertrouwelijk behandeld en valt in de geheimhoudingsplicht van de behandelaar. In verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de Klacht- en tuchtregeling van de VBAG en de TBNG.

Rapportages
Rapportage aan huisarts en derden vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming.

Belangrijke informatie voor uw zorgverzekeraar
Tineke van de Weerd is natuurgeneeskundig Registertherapeut en aangesloten bij VBAG onder licentienummer 2.050713A.
Voor verdere bijzonderheden zie onder Praktijk voor Natuurgeneeskunde.

 

top