HomeContactDisclaimer
Praktijk voor Preventieve Gezondheid
Preventie in de praktijk brengen
Ruimtevaarttechnologie ommekeer in medische wetenschap
Regulier en Alternatief
Diagnose en Therapie
Herstel van natuurlijk evenwicht
Gezond en Vitaal leven met straling
ProNutri® Voedsel Intolerantie test
Cliënten reageren
Persberichten

Opsporen van diepliggende oorzaken van allerlei kwalen

Als we door middel van betrouwbare metingen vast kunnen stellen welke orgaansystemen een verstoring hebben, weten we nog niet door welke oorzaak deze storing in stand wordt gehouden of door welke oorzaak herstel geblokkeerd is.
Sinds vijf jaar houdt de Portland State University in Portland zich bezig met systematisch onderzoek naar de werkingsmechanismen van meridianen en de overeenkomst tussen Westerse reguliere diagnoses en Oosterse energetische afwijkingen.

Patiënten hebben vaak al jarenlang klachten en een groot aantal symptomen. In de loop van de jaren zijn er allerlei compensatiemechanismen actief geworden en kunnen we aan de hand van de huidige symptomen meestal geen betrouwbare conclusies trekken ten aanzien van oorzaken. In het algemeen is er sprake van minstens vijf oorzaken die in de loop van de tijd tot de huidige situatie met zeer veel verschijnselen geleid hebben. Vaak is de oorzaak van deze symptomen in reguliere onderzoeken niet duidelijk te vinden.

Op het moment dat de cliënt ons bezoekt is er vaak sprake van een zeer complex beeld en meerdere nog aanwezige oorzaken. Om gericht therapie te kunnen bedrijven en goede blijvende behandelingsresultaten te kunnen boeken is het noodzakelijk een betrouwbare meetmethode te hebben waarmee we kunnen bepalen waar en waarmee we, voor deze specifieke persoon, de behandeling het beste kunnen beginnen.

Met behulp van Prognos® kan de therapeut vaststellen welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn. Vervolgens behandelt zij de oorzaak van de klachten, niet de symptomen maar de gesignaleerde verstoringen.
Volgens de Integrale Diagnose en Therapie worden 14 categorieën van oorzaken vastgesteld. In principe kunnen veel klachten met behulp van Prognos® worden opgespoord en behandeld.
Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest, dus een gezonde balans.

Het systeem is gedurende 25 jaar praktijkervaring ontwikkeld en is sterk resultaatgericht.
Een belangrijke toegevoegde waarde van het meetsysteem is, dat de therapie met uitsluitend natuurlijke middelen, exact kan worden gemeten op effectiviteit voor uw lichaam.
Patiënten met ernstige ziekteoorzaken verwijzen wij naar de huisarts of specialist.

top