HomeContactDisclaimer
Praktijk voor Preventieve Gezondheid
Preventie in de praktijk brengen
Ruimtevaarttechnologie ommekeer in medische wetenschap
Regulier en Alternatief
Diagnose en Therapie
Herstel van natuurlijk evenwicht
Gezond en Vitaal leven met straling
ProNutri® Voedsel Intolerantie test
Cliënten reageren
Persberichten

Terwijl onze astronaut André Kuipers zich in de ruimte bezig hield met nieuw wetenschappelijk en medisch onderzoek, blijkt dat eerder onderzoek en ontwikkeling in de ruimtevaart wel degelijk lonen en economisch en maatschappelijk voordeel opleveren. De resultaten worden niet altijd op korte termijn toegepast en er moet soms verder ontwikkeld worden, maar er zijn wel degelijk experimenten in de ruimtevaart gedaan, die nu medisch wetenschappelijk succesvol worden gebruikt. Het Prognos® systeem, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld om de astronauten gedurende een reis naar Mars gezond te houden, is hier een voorbeeld van.

Het Prognos® systeem is ontwikkeld in Rusland ten behoeve van de ruimtevaart door artsen en wetenschappers. Het is ontstaan doordat de reguliere behandelmethoden ontoereikend waren om de astronauten gedurende lange reizen in balans te houden. Het systeem is gebaseerd op de meridianen en het energetisch evenwicht. Inmiddels is het Prognos® systeem wereldwijd ingevoerd in vele praktijken, diverse klinieken en universiteiten. Met behulp van Prognos® is het nu mogelijk om gebreken op te sporen en met natuurlijke methoden te compenseren, lang voordat de symptomen optreden.

Gezondheidsanalyse
Via uitvoerige extra meetseries herkennen we de oorzaken van diffuse ziektebeelden en chronische klachten.
Met behulp van specifieke IDT (integrale diagnose en therapie) metingen onderkennen wij ziekten, voordat celbeschadigingen symptomen veroorzaken.

Gezondheid is meer dan het afwezig zijn van ziekte!
Niet alleen vliegtuigen, ook het organisme heeft een black box. Hierin zijn alle (energetische) belastingen geregistreerd, die van buitenaf niet zichtbaar zijn.
Integrale diagnose en therapie betekenen dat het lichaam van de patiënt weer in staat wordt gesteld om zich zelf te reguleren en zodoende zijn intrinsieke genezende krachten te reactiveren.

De integrale diagnose
De betreffende patiëntengegevens worden in de computer met meer dan 12 miljoen meetseries van klinisch gezonde mensen vergeleken en geanalyseerd. De evaluatie wordt grafisch weergegeven en in een uitvoerig medisch rapport gedocumenteerd. Zo krijgt de behandelend arts of therapeut objectieve informatie over de toestand van zijn patiënt. Het medisch rapport wordt aangevuld door therapie- en medicatieaanbevelingen.

Voor wie is het  Prognos® diagnosesysteem geschikt?
Voor iedereen die vragen heeft over zijn gezondheid en als preventieve gezondheidstest.

Voor mensen die over een uitstekende gezondheid beschikken en dit graag zo willen houden.
Voor mensen die allerlei vitaminepreparaten gebruiken maar geen idee hebben over de effectiviteit daarvan.
Voor mensen die een operatie moeten ondergaan en zich daar goed op willen voorbereiden.
Voor mensen met chronische moeheid en burn-out klachten.

Laat ook regelmatig uw cholesterol, glucose en bloeddruk controleren.

Kortom, voor iedereen die ‘niet goed in zijn vel zit’, chronisch moe is, vage klachten heeft en belangstelling heeft voor een gezonde stijl van leven.

top